تبلیغات
دنیای یک کارگر - ﻋﺸﻖ


من اگر پیامبر بودم رسالتم شادمانی بود، بشارتم آزادی و معجزه ام خنداندن کودکان ... نه از جهنمی می ترساندم و نه به بهشتی وعده می دادم . تنها می آموختم اندیشیدن را و انسان بودن را !

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 بهمن 1392
ﻣﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ، ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ.
ﻣﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺁﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﮔﻞﻫﺎﯼ ﺑﺎﻏﭽﻪ، ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﺁﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﮔﻞﻫﺎﯼ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﺩ.
ﻋﺸﻖ، ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﻮ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﺪﻥ.
ﺗﺎﺯﮔﯽ، ﺫﺍﺕ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﺮﺍﻭﺕ، ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺸﻖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻭ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
ﻋﺸﻖ، ﺗﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﺳﭙﺎﺭﺩ، ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ.
ﺟﺎﻡ ﺑﻠﻮﺭ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪﺍﺵ ﺭﺍ، ﺗﮑﻪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ، ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺍﻣﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪﻫﺎﯼ ﺟﺎﻡ، ﺁﻥ ﺗﮑﻪﻫﺎﯼ ﺗﯿﺰ ﺑﺮﻧﺪﻩ، ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﻡ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ.
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺰ.
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺟﺎﯼ ﺣﺲ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ...


نادر ابراهیمیطبقه بندی: درس زندگی، 
ارسال توسط علی عبدزاده
نویسنده وبلاگ
نظر سنجی
مرورگر محبوب شما

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
تقویم شمسی
آگهی استخدام
جستجو در گوگلدر این وبلاگ
در كل اینترنت

 

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس